Skapa konto på Auktionet

Skapa ett gratiskonto på Auktionet och börja buda direkt.

Skapa konto direkt

Kontakta oss

Har ni frågor, ris eller ros är vi alltid intresserade av att komma i kontakt med er.

Kontakta oss

Vanliga frågor och svar

Har ni frågor om hur auktions-förfarandet fungerar, frakt mm.

Läs mer här

Certifierad E-Handel

ehandelscertifiering.se
Laddar . . .

Tjänster

Transport/Frakt

Köparen ordnar själv hämtning eller transport via speditör eller ombud. Hämtning av köpta objekt kan ske först efter fullgjord betalning. Hämtning ska ske senast sju (7) kalenderdagar efter avslutad auktion om inget annat avtalats mellan köpare och säljaren. Ibland kan säljaren vara behjälplig med transportlösningar. Säljaren kan ta ut en extra avgift för transportemballage, dvs EUR pallar, engångspallar, flyttlådor, pallkragar etc. Se mer information i varje auktionsobjekt.

Om auktionsobjektet inte avhämtats inom föreskriven tid har säljaren rätt att debitera en förvarings- och hanteringsavgift av köparen. Denna extra avgift framgår i varje auktionsobjekt. Auktionsobjekt som inte avhämtats inom åtta (8) kalenderdagar efter avslutad auktion äger säljaren rätt att på köparens bekostnad auktionera ut objektet igen alternativt kassera objektet. Lag (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats.

Tips på transport och fraktbolag som du själv kan anlita.

Ansvar för försändelse och frakt

Auktionet ombesörjer inga transporter/frakter, vi ansvarar ej för eventuella fraktskador. Om du har anlitat en transportfirma för att frakta din vara och det uppstår skador under transporten eller om varan kommer bort, skall du vända dig till transportfirman. Auktionet kan ej göras ansvarig för leveranser med transportfirmor och eventuella ersättningskrav skall ställas direkt till transportfirman. Vi rekommenderar att du tar reda på transportfirmans gällande frakt och leveransvillkor.

Fullmakt

Dokumentmallen Fullmakt i Pdf, används då en fullmaktsgivare vill att fullmäktige skall kunna utföra vissa åtgärder för fullmaktsgivarens räkning. Fullmakten ger en person rätt att företräda en annan part i olika angelägenheter och de rättshandlingar som fullmäktigen vidtar blir bindande för fullmaktsgivaren. En fullmakt kan avse i princip vilka åtgärder som helst. Exempelvis kan fullmäktigen ges rätten att avhämta ett objekt, sälja en bil m.m. En fullmakt behöver inte tidsbegränsas och den gäller till dess att den återkallas. Återkallelse av en fullmakt sker genom att den som utfärdat fullmakten tar tillbaka den och förstör den.

Ladda ner Gratis mall för fullmakt