Skapa konto på Auktionet

Skapa ett gratiskonto på Auktionet och börja buda direkt.

Skapa konto direkt

Kontakta oss

Har ni frågor, ris eller ros är vi alltid intresserade av att komma i kontakt med er.

Kontakta oss

Vanliga frågor och svar

Har ni frågor om hur auktions-förfarandet fungerar, frakt mm.

Läs mer här

Certifierad E-Handel

ehandelscertifiering.se
Laddar . . .

Sekretessvillkor

Personuppgiftslagen (PuL)

All Information du lämnar till Auktion 1 AB är konfidentiell och kommer inte att lämnas ut. Vi följer Personuppgiftslagen (PuL) Lag (1998:204). Läs mer www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1998:204 eller www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/

Insamling och användning av personuppgifter

Nedanstående gäller för insamling och användning av personuppgifter på www.auktionet.se, genom användning av www.auktionet.se godkänner du nedanstående information om insamling och användning av personuppgifter.

Auktion 1 AB begär information av den som skapar ett konto och/eller handlar på www.auktionet.se. Den information som lämnas kan kombineras med annan information som lämnats genom andra tjänster på www.auktionet.se. Auktion 1 AB sparar även information om ditt operativsystem och din browser, denna information använder Auktion 1 AB för att på bästa sätt kunna upprätthålla hög service, utveckla auktionsportalens innehåll och de tjänster som finns på den samt för att skapa statistik för www.auktionet.se. Den information som sparas är t.ex. din IP adress, antal besök, domännamn och sökord.

Auktion 1 AB samlar in och använder dina personuppgifter för att kunna driva www.auktionet.se samt för att på bästa sätt kunna leverera de tjänster du använder på www.auktionet.se.

Auktion 1 AB samlar in person- och organisationsnummer för att upprätthålla och öka säkerheten vid fakturering samt på grund av bokföringstekniska skäl. Med undantag för nedanstående lämnar Auktion 1 AB inte ut de person- och företagsuppgifter som lämnas på www.auktionet.se till utomstående.

Auktion 1 AB lämnar ut personuppgifter i de fall lagen kräver detta eller om Auktion 1 AB i god tro anser att det är nödvändigt för att 1, uppfylla föreskrifter i lag eller rätta sig efter rättsliga beslut som delgivits Auktion 1 AB, 2, skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande Auktion 1 AB eller 3, under extraordinära omständigheter skydda den personliga säkerheten för användare av tjänster hos Auktion 1 AB.

Auktion 1 AB skyddar dina personuppgifter genom användning av säkerhetsteknik utformad för att skydda person- och företagsuppgifter från åtkomst, användning och utlämning av/till utomstående.