Skapa konto på Auktionet

Skapa ett gratiskonto på Auktionet och börja buda direkt.

Skapa konto direkt

Kontakta oss

Har ni frågor, ris eller ros är vi alltid intresserade av att komma i kontakt med er.

Kontakta oss

Vanliga frågor och svar

Har ni frågor om hur auktions-förfarandet fungerar, frakt mm.

Läs mer här

Certifierad E-Handel

ehandelscertifiering.se
Laddar . . .

FAQs

MEDLEM

Hur länge är man medlem?

Auktion 1 AB:s användarvillkor godkänns av dig när du registrerat dig som medlem och gäller tills vidare

Top

Kan man avsluta sitt medlemskap?

Du kan när som helst säga upp ditt medlemskap. Du skickar då en skriftlig begäran via e-post till oss på Auktion 1 AB där du uppger ditt användarnamn, e-postadress, ange oss gärna orsaken till din uppsägning. Om Auktion 1 AB får en skriftlig begäran av dig om avregistrering kommer ditt medlemskap att avslutas och kontakt- och ekonomisk information tas bort från våra aktiva databaser. När du bett om avregistrering, kommer du inte längre att kunna använda tjänsten. Medlemskapet upphör automatiskt när alla dina pågående auktioner och budgivningar avslutats och Auktion 1 AB har erhållit fullbetalning för eventuella utestående skulder. Auktion 1 AB förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, avsluta ditt medlemskap och konto på auktionet.se.

Top

Kostar det något att registrera sig som medlem?

Det är gratis att registrera ett användarkonto för att bli medlem. För att kunna bli budgivare och lägga bud på auktionet.se så måste du registrera ett användarkonto genom att fylla i registreringsformuläret â?Skapa kontoâ?. Du ska ange korrekta personuppgifter och kontaktuppgifter samt hålla informationen uppdaterad. Genom registreringen accepteras auktionsvillkoren och medlemmen åtar sig att följa de instruktioner som ges avseende tjänsten.

Top

Hur registrerar jag mig som budgivare?

Klicka på â?Skapa kontoâ? och fyll i alla uppgifter steg för steg. Efter ni läst igenom och godkänt användarvillkoren klicka på skicka. Därefter kommer en bekräftelse via e-post på ert valda användarnamn och lösenord. Klicka på den bifogade länken och därefter kan ni logga in och delta i auktionen. Spara sedan ert användarnamn och lösenord till nästa gång ni loggar in.

Top

Måste jag registrera mig för att se objekten?

Ni behöver inte vara registrerad som medlem för att kunna se aktuella auktionsobjekt.

Top

Har ni någon åldersgräns för att lägga bud?

Vill ni lägga ett bud på något auktionsobjekt måste ni vara över 18 år och registrerad som medlem och samtidigt vara inloggad på auktionet.se.

Top

Kan jag överlåta mitt användarnamn och lösen till en familjemedlem?

Du har inte rätt att överlåta ditt användarnamn eller lösenord till utomstående. När du väljer ett användarnamn (användarnamnet visas när du lägger bud) får det inte verka kränkande eller stötande gentemot andra personer. Du får heller inte tillåta, direkt eller indirekt, att utomstående använder ditt användarnamn eller lösenord. Genom att bli medlem på auktionet.se accepterar du användarvillkoren och förbinder dig att följa Auktion 1 AB:s regler och policys.

Top

Kan jag återfå mitt lösenord om jag glömt det?

Har du glömt ditt personliga lösenord eller användarnamn, så kan du återfå det genom att klicka på länken i inloggningsrutan.

Top

Kan ni stänga mitt användarkonto?

Om du inte följer dina betalningsskyldigheter inom utsatt tid äger Auktion 1 AB rätt att omedelbart stänga ditt användarkonto och avsluta ditt medlemskap på auktionet.se. Detta innebär att alla dina pågående aktiviteter såsom lagda bud, bevakningar etc. avslutas och stängs ner med omedelbar verkan. Först när Auktion 1 AB kan verifiera att full betalning skett till vårt klientmedelskonto kan återaktivering av ditt medlemskap ske. Om du blivit avstängd från auktionet.se har du inte rätt att återregistrera eller använda tjänsten via en annan medlems inloggningsuppgifter utan särskilt tillstånd av Auktion 1 AB.

Top

Jag har registrerat mitt företag som medlem, kan jag byta momsnr?

Ett företag som har registrerat sig på auktionet.se kan inte ändra sitt momsnummer. Kontakta oss på kundtjänst, så hjälper vi dig.

Top

Vad menas med godkänt svenskt momsnummer?

Ett godkänt svenskt momsnummer består av företagets organisationsnummer företrätt av SE och efterföljt av 01. T.ex. SE556846980201. Vid registrering fylls numret i som beskrivning utan mellanrum eller bindestreck

Top

Kan dela med mig av information och bilder i ert forum från andra platser jag hittat på nätet?

Vi uppskattar att du vill bidra med spridningen om vår auktionsportal och fylla vårt forum med innehåll, men av juridiska skäl kan vi inte acceptera att upphovsrättsskyddad text hämtas från andra webbplatser eller tryckt material utan tillstånd, och som en konsekvens kommer ditt tillägg troligen att raderas. Läs mer www.regeringen.se/sb/d/1920

Top

Ã?r auktionsplatsen auktionet certifierade för trygg E-handel?

www.auktionet.se och dess ansvariga företag Auktion 1 AB är certifierat enligt kraven för Certifierad E-handel fastställda av Rådet för E-handelscertifiering för att främja säker och trygg e-handel, och möter följande krav per 2011-11-25:

â?¢ Företaget är ej på ekonomiskt obestånd

â?¢ Inga allvarliga klagomål från kunder finns olösta

â?¢ Företaget/siten har en personuppgiftspolicy

â?¢ Siten krypterar känsliga betalningsuppgifter

Läs mer www.ehandelscertifiering.se/rapport.php?url=www.auktionet.se) för att ta del av fullständigt protokoll. Om du anser företaget ej lever upp till dessa krav kan du även rapportera detta.

Top

Vad är en cookie?

En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan sparas i din dator. Om Ni godkänner detta, kommer er internetläsare (browser) lägga till texten i en separat fil. Auktion 1 AB använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på vår auktionsportal auktionet.se genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Ni kan i inställningarna för er internetläsare (browser) själv ange om ni accepterar att cookie-filer placeras hos er eller inte. Ni kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos er.
Auktion 1 AB:s webbsidor använder cookies för att hjälpa dig att få en personligt anpassad Internet-upplevelse och tillfällig cookie, så kallad session-cookie, för att hantera ditt besök. Cookie filer kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. En cookie är unikt tilldelad dig och kan endast läsas av en webbserver i den domän som utfärdade cookie filen till dig. Ett av huvudsyftena med cookie filer är att ange för webbservern att du har återvänt till en specifik webbsida, så att du kan få en personligt anpassad upplevelse när du besöker webbsidan igen.
De flesta webbläsare accepterar cookie-filer automatiskt, men det går vanligtvis att ändra inställningarna till att inte acceptera cookie filer om du föredrar det. Om du stänger av cookie funktionen är det möjligt att du inte till fullo kan utnyttja de interaktiva funktionerna. Session-cookies raderas från din hårddisk när samtliga webbfönster stängs, om du stänger av cookiefunktionen även för session-cookies kommer du inte att kunna genomföra inloggning eller andra väsentliga funktioner på auktionet.se.

Top

Vad innehåller era nyhetsbrev?

Våra nyhetsbrev utkommer 1 gång per vecka och innehåller tips om kommande auktionsobjekt etc. Du behöver inte vara registrerad som medlem på auktionet för att ta del av vårt nyhetsbrev. Registrerad medlem på auktionet.se samtycker till att Auktion 1 AB får använda dennes personuppgifter för att skicka nyhetsbrev, ta kontakt och lämna information. Denna information är särskilt anpassad för medlemmarnas intressen såsom administrativa meddelanden, riktad reklam, produkterbjudanden etc., som är relevanta för användning av auktionet.se. Om medlem inte önskar erhålla dessa meddelanden, kan denne tacka nej genom att skriftligen via e-post informera oss på Auktion 1 AB.

Top

Vilka regler har ni för insamling och användning av personuppgifter på www.auktionet.se?

All Information du lämnar till Auktion 1 AB är konfidentiell och kommer inte att lämnas ut. Vi följer Personuppgiftslagen (PuL) Lag (1998:204). Läs mer www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1998:204 eller www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/
Nedanstående gäller för insamling och användning av personuppgifter på www.auktionet.se, genom användning av auktionet.se godkänner du nedanstående information om insamling och användning av personuppgifter. Auktion 1 AB begär information av den som skapar ett konto och/eller handlar på auktionet.se. Den information som lämnas kan kombineras med annan information som lämnats genom andra tjänster på auktionet.se. Auktion 1 AB sparar även information om ditt operativsystem och din browser, denna information använder Auktion 1 AB för att på bästa sätt kunna upprätthålla hög service, utveckla auktionsportalens innehåll och de tjänster som finns på den samt för att skapa statistik för auktionet.se. Den information som sparas är t.ex. din IP adress, antal besök, domännamn och sökord. Auktion 1 AB samlar in och använder dina personuppgifter för att kunna driva auktionet.se samt för att på bästa sätt kunna leverera de tjänster du använder på auktionet.se.
Auktion 1 AB samlar in person- och organisationsnummer för att upprätthålla och öka säkerheten vid fakturering samt på grund av bokföringstekniska skäl. Med undantag för nedanstående lämnar Auktion 1 AB inte ut de person- och företagsuppgifter som lämnas på auktionet.se till utomstående. Auktion 1 AB lämnar ut personuppgifter i de fall lagen kräver detta eller om Auktion 1 AB i god tro anser att det är nödvändigt för att 1, uppfylla föreskrifter i lag eller rätta sig efter rättsliga beslut som delgivits Auktion 1 AB, 2, skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande Auktion 1 AB eller 3, under extraordinära omständigheter skydda den personliga säkerheten för användare av tjänster hos Auktion 1 AB. Auktion 1 AB skyddar dina personuppgifter genom användning av säkerhetsteknik utformad för att skydda person- och företagsuppgifter från åtkomst, användning och utlämning av/till utomstående.

Top