Spik Varmförzinkad Gunnebo, Fast. 7 paket

auktionet.se